English for Business Life is written by experts in international business communication who understand how fast-moving changes are affecting the language and skills that people need to be effective in the workplace.

The course presents the English essential for doing business in today's global marketplace. It takes account of international contexts, countries and cultures and a business environment where English is often used as the language of communication between speakers of many nationalities.

English for Business Life is suitable for a wide range of training situations from in company courses in multinationals to colleges that train students for the workplace.

 
 

The English for Business Life course:

  • is written by authors with a wide experience of teaching English for business in a range of international contexts, countries and cultures
  • follows a progressive and comprehensive grammar syllabus, with the stress on the effective use of grammar for clear communication
  • satisfies the requirements of the Common European Framework, BEC and equivalent global testing authorities

The four-level course is highly flexible and can be followed on fast, standard or comprehensive tracks depending on requirements.

Fast Track
Elementary & Pre-Intermediate Levels: 40 hours (approx. 1 hour per unit)
Intermediate & Upper Intermediate Levels: 45 hours (approx. 1.5 hours per unit)


Standard Track
Elementary & Pre-Intermediate Levels: 60 hours (approx. 1.75 hours per unit)
Intermediate & Upper Intermediate Levels: 60 hours (approx. 2 hours per unit)


Comprehensive Track
Elementary & Pre-Intermediate Levels: 90 hours (approx. 2.5 hours per unit)
Intermediate & Upper Intermediate Levels: 90 hours (approx. 3 hours per unit)

 

Няма добавени продукти в тази категория.

Educational Centre Bulgaria

Едюкейшънъл Център със своите систематизирани, разнообразни и художествено оформени издания на учебници по чужди езици – английски, немски, италиански, испански и гръцки, през последните 20 години е изцяло отдаден на призванието си да предлага богат избор от учебни материали, както за частния, така и за публичния сектор. Ползотворните съвместни контакти и взаимодействие с нашите клиенти в сферата на чуждоезиковото обучение са доказателство за тяхното доверие и увереност в реализацията и усвояване богатството на езика. Центърът предлага и широк спектър от академични книги от различни области като медицина, икономика, право, лингвистика и др.

Contact Us

+359(2) 980-90-33
+359(2) 980-47-01
+359(2) 980-90-15
office@educationalcentre.bg
educational.centre.bulgaria

Facebook