Essential Science is an attractive six-level course for primary schools which teaches the basics of Science, Geography and History through English.

Ideal for classes with limited contact hours, Essential Science provides a carefully graded language syllabus which covers all the Science content required by students at this level, with clear motivating lesson stages described in the Teacher’s Guide. Further features include:

  • Audio CDs for the student and the teacher to supplement learning
  • Full range of teacher resource material to use alongside the Student’s Book
  • Cross-cultural and cross-curricular content, highlighted through the use of icons
  • Presentations of key concepts using clear and
    simple language
  • Basic activities in the Student’s Book which help to develop students’ confidence
  • Wide variety of exercises and activities to keep students motivated
  •  

Няма добавени продукти в тази категория.

Educational Centre Bulgaria

Едюкейшънъл Център със своите систематизирани, разнообразни и художествено оформени издания на учебници по чужди езици – английски, немски, италиански, испански и гръцки, през последните 20 години е изцяло отдаден на призванието си да предлага богат избор от учебни материали, както за частния, така и за публичния сектор. Ползотворните съвместни контакти и взаимодействие с нашите клиенти в сферата на чуждоезиковото обучение са доказателство за тяхното доверие и увереност в реализацията и усвояване богатството на езика. Центърът предлага и широк спектър от академични книги от различни области като медицина, икономика, право, лингвистика и др.

Contact Us

+359(2) 980-90-33
+359(2) 980-47-01
+359(2) 980-90-15
office@educationalcentre.bg
educational.centre.bulgaria

Facebook