Key Features:
Grammar student handbook corresponding to ESOL Entry Level 3
Twenty-seven units covering key grammatical structures outlined in the ESOL core curriculum
Supplementary support for the Skills for Life ESOL course materials
Two-page units covering each grammar point, with explanation and discovery activities for the form and usage, followed by practice exercises
Comprehensive answer key with explanatory notes
Units include:
Linking words
Defining relative clauses
Word order
Gerunds and infinitives
Simple reported statements
Making questions
Noun phrases
Determiners
Articles, definite and indefinite
Tenses
Zero and first conditionals
Modal verbs
Adjectives, comparatives and superlatives
Common phrasal verbs
Prepositions and prepositional phrases
Discourse mark

Няма добавени продукти в тази категория.

Educational Centre Bulgaria

Едюкейшънъл Център със своите систематизирани, разнообразни и художествено оформени издания на учебници по чужди езици – английски, немски, италиански, испански и гръцки, през последните 20 години е изцяло отдаден на призванието си да предлага богат избор от учебни материали, както за частния, така и за публичния сектор. Ползотворните съвместни контакти и взаимодействие с нашите клиенти в сферата на чуждоезиковото обучение са доказателство за тяхното доверие и увереност в реализацията и усвояване богатството на езика. Центърът предлага и широк спектър от академични книги от различни области като медицина, икономика, право, лингвистика и др.

Contact Us

+359(2) 980-90-33
+359(2) 980-47-01
+359(2) 980-90-15
office@educationalcentre.bg
educational.centre.bulgaria

Facebook