McGraw-Hill's GMAT provides a solid set of strategies for achieving just that -a high score in the 600s or better! It is fully updated to reflect how the new computerized exams are administered and scored, and offers the preparation tools, test-taking technique, and high-scoring secrets of professional tutors.
Features:
6 complete sample exams with fully explained answers
In-depth coverage of the most important quantitative subjects, analytical writing, and verbal skills
Specialized training for the toughest questions, such as combinatorics, Boolean mathematics and parallel reasoning
Invaluable advice on the rest of the admissions process, form preparing a winning application to getting into the very best schools
 

Educational Centre Bulgaria

Едюкейшънъл Център със своите систематизирани, разнообразни и художествено оформени издания на учебници по чужди езици – английски, немски, италиански, испански и гръцки, през последните 20 години е изцяло отдаден на призванието си да предлага богат избор от учебни материали, както за частния, така и за публичния сектор. Ползотворните съвместни контакти и взаимодействие с нашите клиенти в сферата на чуждоезиковото обучение са доказателство за тяхното доверие и увереност в реализацията и усвояване богатството на езика. Центърът предлага и широк спектър от академични книги от различни области като медицина, икономика, право, лингвистика и др.

Contact Us

+359(2) 980-90-33
+359(2) 980-47-01
+359(2) 980-90-15
office@educationalcentre.bg
educational.centre.bulgaria

Facebook