Key Features:

3 complete and accurately representative BULATS practice tests

Audio CD
Tips on how to approach the tests
Answer sheets for your students to fill in
Multilingual versions of the instructions are also available

Who is it for?

Any student from Elementary to Advanced level preparing for BULATS.

Who is BULATS suitable for?

BULATS is suitable for any learner who needs to use English at work. The test is carefully designed for a wide range of people at work. It does not require any previous business experience so it is also suitable for students who may need to use English in the future.

For which levels does BULATS test?

BULATS provides tests for all learners. There is no ‘pass mark’, and candidates are placed in one of six levels. Please see our Chart Level to find out more.

BULATS CD-ROM

Summertown’s aid to BULATS is a computer-based language testing system. It prepares students for the actual BULATS test by familiarising them with the format. The program can be used by students to benchmark their progress as part of a course or by companies to assess the language abilities of current or future employees.


Няма добавени продукти в тази категория.

Educational Centre Bulgaria

Едюкейшънъл Център със своите систематизирани, разнообразни и художествено оформени издания на учебници по чужди езици – английски, немски, италиански, испански и гръцки, през последните 20 години е изцяло отдаден на призванието си да предлага богат избор от учебни материали, както за частния, така и за публичния сектор. Ползотворните съвместни контакти и взаимодействие с нашите клиенти в сферата на чуждоезиковото обучение са доказателство за тяхното доверие и увереност в реализацията и усвояване богатството на езика. Центърът предлага и широк спектър от академични книги от различни области като медицина, икономика, право, лингвистика и др.

Contact Us

+359(2) 980-90-33
+359(2) 980-47-01
+359(2) 980-90-15
office@educationalcentre.bg
educational.centre.bulgaria

Facebook