Welcome to Our World is a three-level pre-primary series in British English. It uses traditional children’s songs from around the world, with amazing National Geographic photos and images, to introduce very young learners to the world of English.

Children learn English through music and rhythm, with songs performed by young learners around the world.

Games and activities reinforce new language and concepts, and make learning English fun.

Beautiful photos from National Geographic capture the imagination of very young learners.

The Professional Development Program helps teachers use the songs and games effectively and gain more confidence in the very young learner classroom.

Welcome to Our World includes easy-to-use technology to make it fun and simple to support, reinforce, and build on the learning done in the classroom.
The Interactive Whiteboard DVD for each level integrates all of the Welcome to Our World teaching resources, including video, songs, games, and language presentation, making it easy to bring the classroom to life!

Educational Centre Bulgaria

Едюкейшънъл Център със своите систематизирани, разнообразни и художествено оформени издания на учебници по чужди езици – английски, немски, италиански, испански и гръцки, през последните 20 години е изцяло отдаден на призванието си да предлага богат избор от учебни материали, както за частния, така и за публичния сектор. Ползотворните съвместни контакти и взаимодействие с нашите клиенти в сферата на чуждоезиковото обучение са доказателство за тяхното доверие и увереност в реализацията и усвояване богатството на езика. Центърът предлага и широк спектър от академични книги от различни области като медицина, икономика, право, лингвистика и др.

Contact Us

+359(2) 980-90-33
+359(2) 980-47-01
+359(2) 980-90-15
office@educationalcentre.bg
educational.centre.bulgaria

Facebook