Hopscotch is a six-level primary series that follows an accessible, traditional, easy-to-teach methodology with a speaking and listening focus in the early levels and reading and writing introduced explicitly from Level 3 onwards.
​Filled with engaging National Geographic photographs and content that captures the imagination of young learners, Hopscotch introduces language and skills through a fun and friendly cast of main characters – a boy, girl, crocodile, parrot and bear!

  • Photos showcase the magic of the real world
  • Students tackle communicative skills first before reading and writing
  • Project work encourages collaboration and problem solving
  • Picture stories introduce natural language and vocabulary
  • Online downloads provide support for teaching special needs students

Educational Centre Bulgaria

Едюкейшънъл Център със своите систематизирани, разнообразни и художествено оформени издания на учебници по чужди езици – английски, немски, италиански, испански и гръцки, през последните 20 години е изцяло отдаден на призванието си да предлага богат избор от учебни материали, както за частния, така и за публичния сектор. Ползотворните съвместни контакти и взаимодействие с нашите клиенти в сферата на чуждоезиковото обучение са доказателство за тяхното доверие и увереност в реализацията и усвояване богатството на езика. Центърът предлага и широк спектър от академични книги от различни области като медицина, икономика, право, лингвистика и др.

Contact Us

+359(2) 980-90-33
+359(2) 980-47-01
+359(2) 980-90-15
office@educationalcentre.bg
educational.centre.bulgaria

Facebook