"Primary Classic Reader" is a three-level series of classic tales comprising some of the best loved children's stories. The tales have been retold and carefully adapted for ELT. There are five books for each level: Primary 1, Primary 2 and Primary 3. The books are graded in terms of vocabulary and grammar to reflect student's capabilities at each level, making reading for pleasure in English simple and enjoyable.

Each book contains:

 - full-colour illustrations alongside the text to support students in their reading and increase motivation

 - a picture glossary at the back to build up student's vocabulary

 - a three-page activity section designed to revise and consolidate the vocabulary found in each tale

 - an accompanying CD with each tale narrated by professional actors

Educational Centre Bulgaria

Едюкейшънъл Център със своите систематизирани, разнообразни и художествено оформени издания на учебници по чужди езици – английски, немски, италиански, испански и гръцки, през последните 20 години е изцяло отдаден на призванието си да предлага богат избор от учебни материали, както за частния, така и за публичния сектор. Ползотворните съвместни контакти и взаимодействие с нашите клиенти в сферата на чуждоезиковото обучение са доказателство за тяхното доверие и увереност в реализацията и усвояване богатството на езика. Центърът предлага и широк спектър от академични книги от различни области като медицина, икономика, право, лингвистика и др.

Contact Us

+359(2) 980-90-33
+359(2) 980-47-01
+359(2) 980-90-15
office@educationalcentre.bg
educational.centre.bulgaria

Facebook