English Explorer is a motivating new four-level series for students at secondary level, with a strong International focus. It combines a communicative approach to learning English with stunning National Geographic images, video and content. With English Explorer, students:

  • EXPLORE amazing places and fascinating cultures with National Geographic, bringing real people, real places, and real stories into the English language classroom.
  • LEARN how to use English to communicate effectively in the real world, by developing language skills through age-appropriate print and multimedia resources.
  • DEVELOP critical thinking and other practical, real-world skills, including study skills and writing techniques.

Educational Centre Bulgaria

Едюкейшънъл Център със своите систематизирани, разнообразни и художествено оформени издания на учебници по чужди езици – английски, немски, италиански, испански и гръцки, през последните 20 години е изцяло отдаден на призванието си да предлага богат избор от учебни материали, както за частния, така и за публичния сектор. Ползотворните съвместни контакти и взаимодействие с нашите клиенти в сферата на чуждоезиковото обучение са доказателство за тяхното доверие и увереност в реализацията и усвояване богатството на езика. Центърът предлага и широк спектър от академични книги от различни области като медицина, икономика, право, лингвистика и др.

Contact Us

+359(2) 980-90-33
+359(2) 980-47-01
+359(2) 980-90-15
office@educationalcentre.bg
educational.centre.bulgaria

Facebook