Perspectives is a four-level series in American and British English that teaches learners to think critically and to develop the language skills they need to find their own voice in English. The carefully-guided language lessons, real-world stories, and TED Talks motivate learners to think creatively and communicate effectively.

In Perspectives, learners develop an open mind, a critical eye and a clear voice in English.

National Geographic Learning materials with TED Talks help English learners develop a voice of their own through:

  • Inspiring ideas to motivate learning
  • Effective models of communication
  • A focus on critical thinking
  • Authentic language

Educational Centre Bulgaria

Едюкейшънъл Център със своите систематизирани, разнообразни и художествено оформени издания на учебници по чужди езици – английски, немски, италиански, испански и гръцки, през последните 20 години е изцяло отдаден на призванието си да предлага богат избор от учебни материали, както за частния, така и за публичния сектор. Ползотворните съвместни контакти и взаимодействие с нашите клиенти в сферата на чуждоезиковото обучение са доказателство за тяхното доверие и увереност в реализацията и усвояване богатството на езика. Центърът предлага и широк спектър от академични книги от различни области като медицина, икономика, право, лингвистика и др.

Contact Us

+359(2) 980-90-33
+359(2) 980-47-01
+359(2) 980-90-15
office@educationalcentre.bg
educational.centre.bulgaria

Facebook