Spotlight on FCE е всеобхватен курс на обучение по английски език за подготовка за изпита FCE (Intermediate - Upper-Intermediate)/ B1- B2, който   изгражда и затвърждава съществени знания и умения по граматиката, лексиката и комуникативните умения за отлично представяне на изпитите. Учебникът може да бъде успешно използван  в 9 и 10 клас в училищата със засилено изучаване на английски език, както и в профилираните паралелки с английски като първи чужд език. Богато разнообразие от печатни, аудио и онлайн материали осигуряват трайни познания и  подготовка за отделните компоненти на изпита: Speaking, Reading, Writing, Listening.

Educational Centre Bulgaria

Едюкейшънъл Център със своите систематизирани, разнообразни и художествено оформени издания на учебници по чужди езици – английски, немски, италиански, испански и гръцки, през последните 20 години е изцяло отдаден на призванието си да предлага богат избор от учебни материали, както за частния, така и за публичния сектор. Ползотворните съвместни контакти и взаимодействие с нашите клиенти в сферата на чуждоезиковото обучение са доказателство за тяхното доверие и увереност в реализацията и усвояване богатството на езика. Центърът предлага и широк спектър от академични книги от различни области като медицина, икономика, право, лингвистика и др.

Contact Us

+359(2) 980-90-33
+359(2) 980-47-01
+359(2) 980-90-15
office@educationalcentre.bg
educational.centre.bulgaria

Facebook