Español lengua viva está destinado a estudiantes jóvenes y adultos. Recoge contenidos de los niveles A1-A2, B1, B2 y C1 del nuevo Plan curricular del Instituto Cervantes: niveles de referencia para el español y cubre entre 120 y 180 horas de clase.

Sigue las orientaciones del Marco Común Europeo de Referencia en su concepción del alumno como agente social capaz de ejecutar tareas propias de un usuario de la lengua española.

Partiendo de esta base, se plantea como objetivo la adquisición de la competencia comunicativa ligada a unos contenidos culturales y socioculturales, que tienen como referente todo el ámbito hispanohablante, y al desarrollo de estrategias de aprendizaje y comunicación.

 

Educational Centre Bulgaria

Едюкейшънъл Център със своите систематизирани, разнообразни и художествено оформени издания на учебници по чужди езици – английски, немски, италиански, испански и гръцки, през последните 20 години е изцяло отдаден на призванието си да предлага богат избор от учебни материали, както за частния, така и за публичния сектор. Ползотворните съвместни контакти и взаимодействие с нашите клиенти в сферата на чуждоезиковото обучение са доказателство за тяхното доверие и увереност в реализацията и усвояване богатството на езика. Центърът предлага и широк спектър от академични книги от различни области като медицина, икономика, право, лингвистика и др.

Contact Us

+359(2) 980-90-33
+359(2) 980-47-01
+359(2) 980-90-15
office@educationalcentre.bg
educational.centre.bulgaria

Facebook