Mochila ELE es un curso de español para adolescentes estructurado en tres niveles: Mochila ELE 1 (A1), Mochila ELE 2 (A2) y Mochila ELE 3 (B1.1) siguiendo las directrices del Marco común europeo de referencia y el Plan curricular del Instituto Cervantes.

Mochila ELE es un material motivador que responde a las necesidades e intereses de los adolescentes. Las unidades se centran en temas cercanos a su realidad y los textos se presentan en soportes de máxima actualidad (Messenger, SMS, foros…).

La cultura recibe un tratamiento completo en el libro y en las fichas para el profesor, con textos y actividades de explotación que reflejan la realidad cultural y sociocultural de los países hispanoahablantes.

Educational Centre Bulgaria

Едюкейшънъл Център със своите систематизирани, разнообразни и художествено оформени издания на учебници по чужди езици – английски, немски, италиански, испански и гръцки, през последните 20 години е изцяло отдаден на призванието си да предлага богат избор от учебни материали, както за частния, така и за публичния сектор. Ползотворните съвместни контакти и взаимодействие с нашите клиенти в сферата на чуждоезиковото обучение са доказателство за тяхното доверие и увереност в реализацията и усвояване богатството на езика. Центърът предлага и широк спектър от академични книги от различни области като медицина, икономика, право, лингвистика и др.

Contact Us

+359(2) 980-90-33
+359(2) 980-47-01
+359(2) 980-90-15
office@educationalcentre.bg
educational.centre.bulgaria

Facebook